ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ.
FreeSite ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
FreeSite ਐਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.